Het Bestuur

Het bestuur van links naar rechts:

JaapJan Baltus      : penningmeester

Andrien Blokker       : bestuurslid

Gerard Houtkooper  : voorzitter

Johan Klaver            : bestuurslid

Elly de Wildt       : secretaris