Fotoalbum

Bij het kleinste huisje wordt gezongen.

Luns pakketten ophalen, de koorleden hebben honger.

Samenzang in: Monnikendam bij de haven.

Gerard kan het niet laten.

In het koor zijn ook monniken.

Beste allemaal, hier verschillende foto's