Hoe is het begonnen

De History van het Smartlappenkoor nu: Schermeer Vocaal

Hoe is het begonnen.

De jaarlijkse barbeque van de bewoners aan de Noordervaart in de Schermer wordt altijd opgeleukt met een speciaal evenement.

In 2002 hebben een aantal bewoners een gelegenheidskoor geformeerd dat tijdens de BBQ heeft opgetreden.

Dit sloeg zo aan, dat besloten werd er mee door te gaan.

Tineke Baltus, Elly de Wild en Gerard Houdkooper hebben de koppen bij elkaar gestoken en het Schermer Smartlappenkoor was geboren.

Nu nog leden werven.

Er werd besloten dat ca. 40 zangers en zangeressen een goede basis zou zijn om een start te maken.

De veschillende Schermer dorpen werden beplakt met pamfletten en het ledental steeg al snel naar 60.

Op 9 Januari 2003 vond de eerste repetitie plaats in het Zwarte Kerkje te Zuid-Schermer onder leiding van dirigent Ruud Lobbes uit Alkmaar.

Het Zwarte Kerkje bleek een ideale locatie en met de geweldige medewerking van cafe Het Torenerf werden de repetities leerzaam en gezellig.

Helaas moest Ruud wegens drukte na een half jaar stoppen met het koor en heeft Gerard Houtkooper het stokje overgenomen.

Al snel meldden zich twee geweldige accordeonisten: Froukje Dijkstra en Annie Kuijlenburg waarmee het koor een ijzersterke muzikale basis kreeg.

Op 4 april 2013 hebben wij tijdens een extra ledenvergadering een nieuwe naam gekozen en wel Schermeer Vocaal alle leden stemden hiermee in.

Het koor repeteert om de week van 20.00 tot 22.00 uur, waarna er nog een uurtje gezellig nagezeten wordt.